De G40 Themagroep Vergunninghouders en Asiel is ingesteld toen medio 2015 duidelijk werd dat het vluchtelingenvraagstuk een groot beroep op onze steden zou doen voor de huisvesting van grote groepen mensen uit oorlogsgebieden. De themagroep heeft destijds gezamenlijk mogelijkheden verkend en gedeeld om deze huisvestingsopgave zo goed uit te voeren. In de jaren daarna is de themagroep blijven bestaan en is de G40, samen met de VNG en de G4, gekomen tot een integrale aanpak van asiel tot en met integratie die heeft geleid tot een position paper waar die integrale aanpak is toegelicht. Ook nu weer blijkt het zeer relevant om binnen een themagroep bij elkaar te komen en te overleggen over de opgaven die gemeenten hebben op de beleidsterreinen van asiel tot en met integratie. Niet in de laatste plaats vanwege de grote toevlucht van vluchtelingen uit Oekraïne, de schrijnende situatie in de asielopvang, de crisis op de woningmarkt en de knelpunten die gemeenten tegenkomen in de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Voor gemeenten is deze themagroep het enige overleggremium waar alle thema’s van asiel tot en met integratie in samenhang besproken worden en goede voorbeelden gedeeld worden.

 

De themagroep bestaat uit de volgende leden:

Tilburg, Groningen, Alkmaar, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Den Bosch, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Haarlem, Helmond, Hoorn, Leiden, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Oss, Schiedam, Venlo, Zaanstad en Zwolle.

 

Deze site is enkel beschikbaar voor de leden van de themagroep en toegankelijk middels een wachtwoord. Indien u toegang wenst tot deze website, kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.   

Bestuurlijk voorzitterschap

Themagroep Vergunninghouders & Asiel

VOORZITTER

Yusuf Celik

Wethouder Tilburg (PvdA)

“De beelden van de opvangcrisis die dagelijks op ons afkomen laten ons niet koud. Steden leveren een belangrijke en betekenisvolle bijdrage om uit de opvangcrisis te komen. Wij zien het in onze eigen steden waar vrijwilligers, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeente mensen op misschien wel het kwetsbaarste moment in hun leven warm ontvangen in het asielzoekerscentrum, de tussenvoorziening voor statushouders en in de vele AMV locaties die wij samen in onze steden hebben. Maar we zien ook de enorme uitdaging die we hebben om draagvlak te behouden en te creëren voor asielopvang, mensen in te laten burgeren en er voor te zorgen dat er huisvesting beschikbaar is voor alle mensen die dat nodig hebben. Steden moeten alle aandachtsgroepen van een woning voorzien, waaronder statushouders, maar ook andere woningzoekenden. Hierin is het steeds zoeken naar een balans. 

Als voorzitters van deze themagroep willen samen met deelnemers nadenken over hoe we vanuit een crisisaanpak naar een duurzame aanpak kunnen komen en wat de rol van de steden daarbij kan zijn. Een aanpak waarbij we mensen die een toevlucht tot ons land zoeken een goede start en integratie kunnen bieden en ervoor kunnen zorgen dat de gevestigde inwoners in onze stad dit ondersteunen. Wat ons betreft delen we ervaringen, blokkades, uitdagingen en kansen met elkaar, om van elkaar te leren, en ook de betrokken partners uit de asielketen te voeden vanuit onze stedelijke praktijk. In de steden wonen en leven mensen met elkaar en juist uit de steden halen we dus op hoe het beter kan.”

Secretariaat

Themagroep Vergunninghouders & Asiel

 

Marjolein Duif

Gemeente Tilburg

Strateeg Sociaal Domein

Iris de Kok

Gemeente Tilburg

Beleidsmedewerker

Sem de Maagt

Gemeente Tilburg

Beleidsmedewerker

Ivanka Culap

Gemeente Tilburg

Secretarieel ondersteuner

CONTACT