Forum


Op 3 november jl. heeft u van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (hierna: LRT) een brief 'Taakstelling' ontvangen over de opgaven Huisvesting vergunninghouders en Opvang voor de komende tijd. In deze brief is aangekondigd dat de ondersteuningsmaatregelen verder zouden worden uitgewerkt. In februari 2021 heeft u een Integrale Handreiking ontvangen waarin die ondersteuningsmaatregelen zijn uitgewerkt.

De Integrale Handreiking brengt de actuele opgaven op korte termijn in beeld op de beleidsterreinen Opvang, Huisvesting en Inburgering met concrete verwijzingen naar beschikbare ondersteuningsmaatregelen en financiering. 

Naast de ondersteuningsmaatregelen wordt ook gezamenlijke ondersteuning door alle overheden (JenV, BZK, SZW, VNG, IPO en COA) geboden in de vorm van een ondersteuningsteam waar u met eventuele vragen terecht kunt. 

De VNG, G4 en G4 hebben gezamenlijk het initiatief genomen om knelpunten te verzamelen en gebundeld aan te bieden aan het ondersteuningsteam.

Hieronder staat de eerste versie met genoemde knelpunten.

Indien er naast deze knelpunten nog meer knelpunten worden ervaren, kunnen deze op onderstaand formulier worden ingevuld.

Het overzicht actualiseren we maandelijks. Ook zijn we bezig om de knelpunten in een rapportage te zetten, waardoor we een goed overzicht van de voortgang op het oplossen van de knelpunten krijgen en snel duidelijk is wat de laatste stand van zaken is.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

20-2-201 IUA Van Asiel Tot Integratie Een Overzicht Van Knelpunten En Oplossingsrichtingen
PDF – 333,8 KB 159 downloads